Полезна информация

За да следим новото и да се информираме бързо и достоверно, ползваме тези страници:

Национална агенция по приходите – http://www.nap.bg

Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg

Национален статистически институт – http://www.nsi.bg

Агенция по вписванията – http://www.registryagency.bg

Търговски регистър – http://www.brra.bg

Българска народна банка – http://www.bnb.bg

Министерство на финансите – minfin.government.bg

Министерство на икономиката – http://mi.government.bg

Министерство на труда и социалната политика – http://mlsp.government.bg

Българска търговско-промишлена палата – www.bcci.bg

Агенция митници – customs.bg