Контакти

За да научите повече, свържете се с нас:

“ЕМИКА 2001” ЕООД / “ЕMIKA 2001” Ltd. 

София 1113
ул. Фредерик-Жолио Кюри № 20, ет. 8

Sofia 1113
Ul. Fr. Joliot-Curie No. 20,  8th fl.

Tel. + 359 2/416-20-13;

GSM: + 359 899/866-280;

email: emika2001 at abv.bg