Цени

Цените ни са разумни и обосновани, определят се на базата на вида дейност, броя на обработваните документи, допълнителните отчети, услуги и консултации, както и от сложността на възникналите казуси.

За абонаментно обслужване ще ви предложим цена, съобразена с големината на фирмата, обема на работа и коректен договор.