Регистрация на фирма

Искате ли да започнете нов бизнес и да се възползвате от най-ниското данъчно облагане в рамките на Европейския съюз?

Ще ви помогнем.

Ще изслушаме вашите идеи и ще ви дадем необходимата информация, за да вземете съответно решение. Ще подготвим необходимите документи и ще ги подадем.

Ще бъдем с вас на всеки етап, за да се концентрирате върху управлението на дейността и на активите си.